Què són els implants dentals

Si tens dubtes sobre què són els implants dentals a Dental Linyola et donarem totes les respostes. Primer de tot hem de saber que la implantologia és una de les tècniques odontològiques que més ha avançat en l’última dècada i per això cada vegada més persones es realitzen aquest tipus de tractament.

Els implants dentals són una solució per problemes de pèrdua d’una dent o més d’una. Aquesta tècnica permet recuperar tota la funció de masticació de la dentadura, també es tracta d’un tema d’estètica dental pels pacients que els pot arribar a acomplexar la falta d’una de les seves peces dentals.

Avantatges dels implants dentals

Els implants dentals tenen molts avantatges, un dels que es poden ressaltar més és la seva gran comoditat, ja que se substitueix l’arreu de la peça natural per una arrel artificial de titani que aporta molta comoditat, ja que fa la funció d’una arrel natural, no es mou i tampoc s’han de tocar les peces dentals dels costats.

És una solució molt pràctica, ja que una vegada realitzat el tractament ja no ens haurem de tornar a preocupar per aquesta peça que hem canviat i ens farà la funció d’una peça natural, no es mourà i influeix en les altres peces i no les afecta.

En què consisteix el tractament

Primer s’ha de tenir clar que cada cas és diferent i el temps de curació o altres poden variar en funció de cada pacient. Així i tot, tots els processos d’implantologia tenen tres fases, una primera on ha de cicatritzar la ferida on ha d’anar l’implant, en cas que s’hagi extret la peça original. Pot durar entre 3 i 6 mesos.

La següent fase és la col·locació de l’implant, és a dir, la part que faria d’arrel de la peça dental i també es deixa cicatritzar entre uns 3 i 6 mesos per veure com s’adapta a la boca de cada persona. Per últim la fase final és la col·locació de la pròtesi a l’implant. Una vegada col·locada ja es pot començar a gaudir de l’implant dental.

Col·locació de la pròtesi el mateix dia que l’implant

Una pregunta molt recurrent que ens transmeten els nostres pacients és si es podran col·locar la pròtesi el mateix dia que es realitzi la col·locació de l’implant. Normalment es recomana deixar cicatritzar la ferida uns mesos i no aplicar-li cap pressió, però poden haver-hi excepcions.

En cas que l’implant estigui en una part molt visible de la dentadura, o ens molesti a l’hora de realitzar menjades o altres aspectes es pot arribar a col·locar una pròtesi provisional durant el temps de cicatrització i passada aquesta etapa ja es col·loca la pròtesi definitiva i d’aquesta manera no es veu afectada l’estètica d’aquella persona.

Servei d’impantologia amb Dental Linyola

A la nostra clínica dental som especialistes en implantologia, en cada consulta realitzem un estudi individual de cada cas mitjançant radiografies i veien l’historial de cada pacient i aleshores decidim com realitzarem tot el procés perquè tot s’adapti a la perfecció.

És important realitzar-se aquest tipus d’intervencions en mans de professionals i clíniques que ofereixin les últimes tecnologies en aquests tractaments com és el nostre cas que utilitzem la tècnica de tractament i planificació NobelGuide.